1 759 a célként kitűzött 5 000 aláírásból

Tisztelt Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Pintér Sándor, Fülöp Attila, Novák Katalin, Semjén Zsolt, Dr. Horváth Ildikó, Bódis József, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Magyar Szocialista Párt, Magyar Liberális Párt, Demokratikus Koalíció, Momentum Mozgalom, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Orbán Viktor, Lehet Más a Politika és Párbeszéd Magyarországért!

***Please scroll down for the English version***

Felipe González Morales az ENSZ migránsok emberi jogaiért felelős független jelentéstevője, aki a kormány meghívásának eleget téve hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. Tapasztalatai alapján a magyarországi menekültügyi eljárásjog nem tesz eleget több, Magyarország által ratifikált nemzetközi egyezménynek, ahogyan Magyarország alaptörvényében foglaltaknak sem. 

 

Sérti a Gyermek jogairól szóló New York-i egyezményt és az Emberi Jogok Európai Egyezményének több pontját, ezért a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága több alkalommal azonnali intézkedéseket rendelt el,  számos esetben ítélte el a méltatlan körülmények miatt, és több tízezer eurónyi kártérítés megfizetésére kötelezte Magyarországot.

 

A menedékkérők szabad mozgásának szigorú korlátozása, valamint a tranzitzónákban tapasztalt börtönszerű környezet jellegében fogvatartásnak minősül. A jelentéstevő aggodalmát fejezte ki, hogy a menedékkérőket - köztük terhes nőket, akár csupán 8 hónapos csecsemőket és 14 és 18 év közötti kísérő nélküli kiskorúakat is - a menedékjogi eljárás teljes időtartama alatt automatikusan fogvatartanak a tranzitzónákban. Jelenleg a tranzitzónákban körülbelül 280 személy van. Legtöbbjük olyan család, amely évek óta úton van, kevés kivétellel csak a magyar-szerb határnál éveket vártak, hogy legálisan lépjenek be országunk területére. Mindezek ellenére sokaknak évekig megsértik a személyes szabadsághoz fűződő jogát a tranzitzónákban bezárva, fegyveres biztonsági őrök állandó felügyelete mellett. A tranzitzónák lakóinak több mint 60%-a gyermek, köztük csecsemők, kísérő nélküli menedékkérő kiskorúak és speciális szükségletű gyermekek. A menedékkérők, beleértve a kisgyermekeket is, szinte kizárólag csak a számukra kijelölt szektorokban tartózkodhatnak. Szögesdrót van a kísérő nélküli menedékjogot kérő gyermekek, kisgyermekes menedékkérő családok és terhes nők szállásául szolgáló konténerek tetején is. Bár a magyar hatóság nem tekinti a tranzitzónákat fogvatartási helynek, a tranzitzónákból való távozás csak Szerbia irányába lehetséges, ami a menedékjog iránti kérelem megszüntetését eredményezi. A menedékkérők automatikus fogvatartása sérti a nemzetközi emberi jogi normákat.

 

Mindeközben nem biztosított a megfelelő orvosi és pszichológiai ellátás, kezelés sem. Nincs nőgyógyász és gyermekorvos, annak ellenére, hogy a menedékkérők nagy része nő és gyermek.  Az összegyűjtött információk szerint, amikor a menedékkérőknek végre sikerül eljutni az orvoshoz, a konzultációt gyakran tolmács jelenléte nélkül folytatják le, más esetekben az orvos egyszerűen nem ad orvosi diagnózist. Olyan is előfordult, hogy egy várandós nőt 17 őr kísért be a kórházba a terhességi orvosi vizsgálatra. Az egyik menedékkérő nőt pedig a közelmúltban műtötték a helyi kórházban, ahol 5 napig az ágyhoz volt bilincselve elegendő táplálék nélkül.

 

Kérjük Magyarország Kormányát, hogy vessen véget a gyermekek de facto fogvatartásának, akár családjukkal vannak, akár kísérő nélkül, és vizsgálja meg a gyermekes családok és a kísérő nélküli kiskorúak fogvatartásának alternatíváit, mivel a fogvatartás soha nem szolgálhatja a gyermek mindenek fölötti érdekét. A Vámosszabadi nyílt befogadó állomáson, melynek kapacitása 200 és 300 fő között van, az ott élő 11 fő - köztük 5 gyermek - szabadon mozoghat a létesítményen belül és kívül. A befogadó állomásnak nagy kertje van, játszótérrel a gyermekek számára. Rendelkezésre áll jól felszerelt konyha, osztályterem és egy orvosi rendelő is. Kérjük Magyarország Kormányát, hogy legfőbb prioritásként a tranzitzónákban fogvatartott gyermekes családokat helyezzék át a nyílt befogadó állomásra.

 

2018-ban a jogalkotási módosítások új elfogadhatatlansági okot vezettek be a menedékjog iránti kérelmek esetében. Ennek következtében a Szerbián áthaladó személyek által benyújtott kérelmek mindegyike elfogadhatatlannak minősül, mivel Magyarország Szerbiát biztonságos harmadik országnak tekinti, és így fennáll a származási országukba való visszatoloncolás veszélye anélkül, hogy megvizsgálták volna, hogy ott milyen üldöztetésnek lennének kitéve, mivel ezen törvényre hivatkozva Magyarország nem folytat érdemi vizsgálatot. A menedékkérőknek csupán három nap áll rendelkezésükre, hogy megtámadják a kérvényük elfogadhatatlanságára szóló döntést és bizonyítsák, hogy Szerbia nem biztonságos ország számukra. A kitoloncolási eljárás alatt állók a tranzitzónákon belül külön szektorban kerülnek elhelyezésre. Az ebben a szektorban tartózkodó 18 éven felüliek - a kismamákat és a kisgyermeküket szoptató anyukákat leszámítva - nem kapnak élelmezési ellátást.

 

A menedékkérőknek sérülhetnek a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslati lehetőséghez fűződő jogai. Kérjük a kompetens bírókat, hogy rendszeresen tartsanak személyes meghallgatásokat a tranzitzónákban, ami hozzájárulhatna a tranzitzónák átláthatóságának növeléséhez, és megnyugvást hozna a létesítményekben tartott kérelmezőknek is. 

 

Kérjük a kormánypárti és ellenzéki politikusokat, hogy minden lehetséges eszközzel álljanak ki a minden embert megillető elidegeníthetetlen emberi jogok mellett és emeljék fel szavukat a Magyarországra érkező menekültekkel szembeni méltatlan, embertelen bánásmód ellen, sürgessenek azonnali beavatkozást. Magyarország Kormányát pedig arra kérjük, hogy:

 

1. Értékelje újra a jelenlegi tényleges migrációs helyzetet, szeptember 7-e után oldja fel a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet” és az ahhoz kapcsolódó korlátozó intézkedéseket.

 

2. Biztosítson állandó orvosi és heti rendszerességű nőgyógyász, gyermekorvosi, illetve pszichológusi jelenlétet a tranzitzónákban és ezzel együtt minden esetben tolmácsot is, amennyiben szükséges.

 

3. Vessen véget a gyermekek fogvatartásának, akár családjukkal vannak, akár kísérő nélkül, és vizsgálja meg a gyermekes családok és a kísérő nélküli kiskorúak fogvatartásának alternatíváit, a tranzitzónákban fogvatartott gyermekes családokat pedig helyezze át a nyílt befogadó állomásra.

 

4. Minden esetben biztosítsa a menedékkérőknek, hogy saját ügyükben megjelenhessenek a bíróság előtt.

 

5. Biztosítson a civilszervezeteknek hozzáférést a tranzitzónákhoz, hogy ott ellenőrzési tevékenységet végezhessenek és jogi segítséget nyújthassanak. Ennek érdekében tegye átláthatóvá, hogy milyen szempontrendszer alapján engedi be a tranzitzónák területére valamely szervezet képviselőjét vagy akár magánszemélyeket.

 

Kérünk szépen továbbá minden Magyarországon bejegyzett egyházat, vallási közösséget és civilszervezetet, hogy nyíltan álljanak ki kezdeményezésünk mellett, amely nem szól másról, mint embertársaink, felebarátaink emberi méltóságának megőrzéséről. 

English:

Grant fundamental human rights to those living in the transit zones!

 

Felipe González Morales, UN Special Rapporteur on the human rights of migrants,  accepted the invitation of the Hungarian government and arrived on an official visit to Hungary. In his experience, Hungarian refugee procedural law fails to comply with several international conventions ratified by Hungary as well as contravening Hungary’s own Fundamental Law. 

 

Moreover, Hungarian refugee procedural law violates the New York Convention on the Rights of the Child and several clauses of the European Convention on Human Rights. As a result, the European Court of Human Rights in Strasbourg repeatedly ordered immediate measures to be taken; in multiple court cases have been decided against the Republic of Hungary due to conditions unworthy of human dignity; and Hungary has been required to pay several tens of thousands in compensatory damages.

 

The strict restrictions placed on the free movement of asylum seekers, as well as the prison-like conditions experienced in the transit zones essentially amount to detention. The Special Rapporteur expressed concern that asylum seekers, among them pregnant women, infants of no more than 8 months of age and minors between 14-18 years of age were automatically detained in the transit zones for the full duration of the asylum procedure. 

At present, there are approximately 280 persons detained in the transit zones. Most asylum seekers are families that have been on the road for years; aside from a few exceptions, most of them waited for years at the Hungarian-Serbian border so that they could gain legal entry to our home country.

 

Despite this, many asylum seekers see their right to personal freedom violated while they are detained in the transit zones and remain under the constant surveillance of armed security guards. More than 60% of the transit zones’ inhabitants are children, among them infants, unaccompanied minors and children with special needs. The asylum seekers, including small children, may only stay in specially designated sectors. The containers that serve as the abode of unaccompanied minors, asylum seeking families with small children and pregnant women also have barbed wire on top. Although the Hungarian authorities do not regard the transit zones as detention, it is only possible to exit the transit zone by going back toward Serbia and that results in the cancellation of the asylum rights application. The automatic detention of asylum seekers violates international human rights norms.

 

During the detention period appropriate medical and psychological care is NOT provided. No access is given to gynecological or pediatrician care despite the fact that the majority of the asylum seekers are women and children.  According to the information contained in the report, when the asylum seekers finally manage to get to a medic, the consultation is often conducted without an interpreter, and in other cases the doctor simply does not give a medical diagnosis. It occurred once that a pregnant woman was accompanied by 17 guards to a regular maternity checkup. Another female asylum seeker had surgery in the recent past in the local hospital, where she remained handcuffed to the bed for five days without sufficient food provisions.

 

Since detention can never serve the child’s best interests, we demand the Hungarian government to end the de facto detention of children, regardless whether they are with their family or unaccompanied, and that the government examine the alternatives to detaining families with small children and unaccompanied minors. In the open refugee reception centre in Vámosszabadi (capacity: 2-300 persons) there are currently eleven persons - among them five children - who are permitted to move freely inside and outside the facility. This centre has a large garden, including a playground for children. The facility also holds a well-equipped kitchen, classroom and a doctor’s office. We ask the Hungarian government to handle the matter of detained families with small children as a matter of absolute priority and have them transferred to the open reception centre. 

 

In 2018, new legislative modifications have introduced a new ground for inadmissibility in the case of asylum requests. As a result, all asylum requests filed by persons traversing Serbia would be considered inadmissible, as Hungary regards Serbia as a safe third country. Asylum seekers thus face the danger of being deported back into their country of origin without the persecution they experienced there ever being investigated, as under this law Hungary will not conduct a substantive examination of the asylum request. The asylum seekers merely have three days at their disposal to challenge the decision regarding inadmissibility of their asylum request and to prove that Serbia is not a safe country for them. Subjects of the removal process are placed within a separate sector in the transit zone. Persons above 18 years of age receive no food supplies, with exception of pregnant and nursing women.

 

The rights of the asylum seeker to fair trial and legal remedy may be violated. We ask that judges hold regular personal consultations in the transit zones, as this could contribute to increasing transparency in the transit zones and bring peace to the asylum seekers in these establishments. 

 

We ask politicians of the ruling party and politicians of the opposition to support with all possible means the fundamental, inalienable human rights accorded to each human being; that they raise their voices against the unworthy and inhumane treatment of refugees arriving in Hungary; and that they urge immediate action. We ask the Hungarian government that:

 

1. It reevaluates the current de facto migration situation and that after 7 September 2019 it lift the crisis situation due to massive influx of migrants and its accompanying restrictive measures.

 

2. Make sure that asylum seekers in the transit zones always have access to regular medical care and that specialized medical care (gynecologist, pediatrician and psychologist) is available on a regular basis; further, that provisions are made for interpretation services in all cases, if necessary.

 

3. End the detention of children, regardless whether they are unaccompanied or with their families; examine the alternatives to detention of families with small children and unaccompanied minors; and transfer families with small children currently detained in the transit zone to the open refugee reception center.

 

4. Ensure in each case that asylum seekers can appear before the court in their own cause.

 

5. Ensure that civic organizations have access to the transit zones so that they can verify conditions and provide legal remedies. In interest of this the government should make transparent the criteria according to which it permits the representative of a particular civic organization or private persons to enter the transit zone area.

 

Furthermore, we ask every church, religious community and civic organization registered in Hungary to openly support our initiative, which has no other purpose than to preserve the human dignity of our fellow human beings, of our neighbors.

Segíts, hogy terjedjen aHang!

Mit tehetsz még?

A legnagyobb segítség most az lehet, ha minél több helyen megosztod petíciónk, nyílt levelünk linkjét azért, hogy minél több ember értesüljön a kezdeményezésről. Főként azért fontos ez, mert a közeljövőben több akciót is tervezünk, amikhez szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának.

Köszönjük!

Támogass!

Adományoddal hozzájárulsz ahhoz, hogy kampányunkat mind szélesebb körben terjeszthessük. Minden forinttal több embert állíthatunk az ügyünk mellé, minden forinttal közelebb kerülünk ahhoz, hogy fel tudjuk mutatni, meg tudjuk szervezni azt a kritikus tömeget, amivel közösen lépve célt érünk!

Miért?

Magánszemélyek, formális és informális csoportok ügyeinek segítésére hoztuk létre szervezetünket. Az oldalt a tagok és a kampányt aláírók támogatják, így maradunk függetlenek és szabadok. A munkánk folytatásához kérjük a támogatásodat.