2 286 a célként kitűzött 5 000 aláírásból

Mindenkinek, akinek felelőssége és tennivalója van a helyzet változtatásában!

Állásfoglalás

2018. július 11-én Inárcson munkavégzés közben megöltek egy szociális munkást. Meggyilkoltak valakit közülünk.

A tragédia alapjaiban rengette meg a segítő szakmát. Gyászolunk. A történtek azonban nem csak gyászra, cselekvésre is késztetnek minket. Elfogadhatatlannak tartjuk a bekövetkezett tragédiát és azt gondoljuk, hogy alapvető hiányosságokra mutat rá a szociális szakma eszközrendszerét és munkakörülményeit illetően. Kórkép és tünet, amely nem csak a magyar társadalom, a klienseink, hanem a szakma állapotát is tükrözi, melyre kötelességünk reagálni.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A jelenleg működő család- és gyermekjóléti alapellátás nem rendelkezik elegendő forrással ahhoz, hogy sikeresen korrigálja azokat a hátrányokat, nehézségeket, amelyekkel a klienseink küzdenek.

Jól mutatják ezt azok a körülmények, amelyek a jelenlegi tragédiához vezettek. Több helyen lehetett olvasni a sajtóban, hogy az elkövető a családsegítő kliense volt, aki banki hiteltartozása miatt elvesztette a lakhatását, melynek következtében gyermekeinek családból való kiemelése fenyegette - a tragédiában a férfi ettől való félelme is közrejátszott. Cselekedetére nincs mentség. A történtek viszont rámutatnak arra, hogy olyan rendszerszintű problémák együtteséről van szó, melynek megoldása túlmutat a szociális munka jelenleg rendelkezésre álló eszközrendszerén.

A súlyosnak ítélt gyermekvédelmi ügyekben elsődlegesen a lakhatási és megélhetési szegénység, az egészségügyi és mentális gondok, a családon belüli erőszak, az iskolai lemorzsolódás, a beilleszkedési és tanulási zavarok a vezető problémák.

A szolgáltatási paletta szűkös. Gyakran elérhetetlenek a szükséges szakemberek, nincs gyógypedagógus, nincs pszichiáter, nincs pszichológus. A családokkal foglalkozó szociális munkásra egyre nagyobb felelősség és teher hárul. Miközben tudja, hogy a szülők önerőből képtelenek problémáikat megoldani, nem tud valódi támogatást nyújtani számukra, csak az ellenőrző, számonkérő funkció marad. Miközben a gyermekek legjobb érdekét kellene képviselnie, sokszor nincs más lehetősége, mint a gyermekek kiemelése a családjukból, mialatt tisztában van azzal, hogy komplex szakmapolitikai eszközökkel és plusz szolgáltatások biztosításával lehetőség lett volna a család egyben tartására. A gyermekjóléti alapellátás eszköztelensége a gyermekvédelmi szakellátás területén is tapasztalható. A kliens és segítője között – a tehetetlenség és elégedetlenség miatt – egyre fokozódik a feszültség.

Az utóbbi években rengeteg szociális szakember hagyta el a pályát. Az okok között az erkölcsi és anyagi megbecsülés hiánya mellett megjelentek a szakmai nehézségek, a lehetetlen elvárásoknak való megfelelés kényszere is. A súlyos munkaerőhiány sok esetben már a kötelező állami alapfeladatok ellátását is akadályozza, miközben sokkal több segítő szakemberre lenne szükség azokon a településeken, ahol a fent részletezett vezető problémák hatványozottan vannak jelen. Intenzív családközpontú segítő munka szükséges, ennek feltételei azonban nem adottak.

Az Alapjogi Biztos folyamatosan vizsgálja a gyermekjólét, gyermekvédelem helyzetét. Egy 2017 decemberi jelentésében (AJB-2026/2017.) arra hívta fel a figyelmet, hogy a család-és gyermekjóléti szolgálatok működése nem megfelelő. Ebben az is szerepet játszik, hogy a problémák kialakulásának korai szakaszában történő beavatkozásokhoz nem állnak rendelkezésre a szükséges eszközök. A megfelelő szakképzettség eléréséhez, a tartós foglalkoztatás biztosításához nincsenek meg a szükséges feltételek. Nincsenek szociális bérlakások, az ideiglenesen megoldást nyújtó átmeneti gondozás férőhelyei az ország meghatározott részein szűkösek, nem elegendőek. A tartós és pozitív változás eléréshez átfogó, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó szociálpolitikai lépések szükségesek.

Az Alapvető Jogok Biztosa az EMMI és az NGM vezetőit széleskörű szakmai egyeztetésre és a következő lépésekre kérte:

1. megyénként mérje fel a jelenlegi intézményi hiányosságokat, majd tegyen célzott lépéseket az átmeneti gondozás férőhelyeinek növelésére, hozzáférhetőbb, területileg homogénebb elosztása érdekében;

2. segítse elő, hogy az alapellátások elegendő támogatást nyújtsanak az anyagi okból kiemelés megelőzéséhez;

3. és állítson fel olyan szakmai munkacsoportot, amelynek célja annak meghatározása, hogy az anyagi okból való kiemelés milyen szociálpolitikai eszközökkel előzhető meg.

 

Mi, alulírott szakemberek és szervezetek, az Alapvető Jogok Biztosának javaslatait támogatva arra kérjük a döntéshozókat, hogy:

1. Mérjék fel a hiányzó szolgáltatásokat és tegyenek lépéseket azok biztosítása érdekében.

2. Tekintsék át a legrosszabb helyzetben élő társadalmi csoportok jövedelmi, lakhatási, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási jellemzőit és fogalmazzák meg az abból adódó kormányzati feladatokat.

3. Tegyenek lépéseket a munkaerőhiány megszüntetése, a szociális életpálya modell megvalósulása,  a szociális szakma erkölcsi megbecsülése és társadalmi elismerése érdekében.

4. A fentiek megvalósításának érdekében alakítsanak ki párbeszédet a terepen dolgozó szociális szakemberekkel.


Felelős szociálpolitikai stratégia és a szükséges anyagi források híján a társadalmi egyenlőtlenségek évről évre nőnek. Egy társadalom csak akkor lehet erős, ha törődik a legelesettebbekkel. Egy felelős kormányzat nem hagyhatja magukra az embereket ezekkel a nehézségekkel: sem a segítségre szorulókat, sem a segítségükre sietőket.
 

Budapest, 2018.07.25.

Ha szeretnél szervezeteddel vagy szakemberként csatlakozni az alábbi kezdeményezőkhöz, akkor küldj egy e-mailt a [email protected] címre!

   
Aláírók

 

Szakemberek
Szervezetek
Aczél Anna - ny. pszichológus
Andrássy-Nagy Ildikó - szociális munkás
Bábity Szimonetta - szociális szakember
Balázs Anikó - szociális gondozó
Balla Edit - szociális szakember, coach
Bán Dóra - szociális munkás, szociális minőség menedzser
Bányai Emő - szociális munka oktató
Bárócz Tímea - szociális szakember
Becze Tímea - szociális szakember
Bényei Zoltán - szociálpolitikus
Berkes Krisztina - szociális szakember
Berki Judit - szociálpolitikus
Bernáth Mónika - szociális munkás
Boros Ilona – szociális munkás, jogász
Carlos Lattes Pavez - szociális szakember
Csécsei Ilona - kuratóriumi elnök
Csillag Mirna – szociálpolitikus, gyermekvédelmi szakértő
Dallos Judit – nyugdíjas pedagógus és gyámügyes
Darvas Ágnes – szociális munka oktató
Déri-Popper Andrea - szakvizsgázott szociális munkás
Dóra Dalma - szociális munkás
Dósa Mariann - szociálpolitikus
Erdélyi Ágota - szociális szakember
Falvai Márta
Fritzné Vlasics Éva - szociális szakember
Fülöp Andrea - szociális szakember
Gecse-Simon Orsolya - szociális munkás, intézményvezető
Gellai Hajnalka - szociális szakember
Gosztonyi Géza - szociális szakember
Gráczer Irma - szociális munkás, szociálpolitikai szakértő
Herczog Mária – szociológus, gyermekjogi- gyermekvédelmi szakértő
Horváth Csenge - szociális munkás
Horváthné Mészáros Gabriella - szociális munkás
Inámi Bolgár Csaba - nyugdíjas
Janka Sándorné - védőnő
Kádas Endréné - gyógypedagógus
Kállai Ágota - mediátor
Kelemen Gábor – szociális munkás, szupervizor
Kovács Vera - szociálpolitikus
Kozma Judit - szociális munkás, egyetemi docens
Krémer Balázs – a 3SZ elnöke
L. Ritók Nóra - az Igazgyöngy Alapítvány igazgatója 
Malesevicsné Para Anita - szociális szakember
Mészáros Irén - szociális szakember
Mészáros Györgyné - nyugdíjas
Molnár László - szociálpolitikus
Nyeste Eszter - szociális munkás, tréner
Patócskai Krisztián - szociális szakember
Révész Magda – gyermekvédelmi szakértő
Rózsa Magdolna - családsegítő és szépségápolási szakember (Tükörkép Műhely)
Sebestyén Szabolcs - szociális szakember
Sipos Zsuzsa - IM listás közvetítő, mediátor
Sumpfel Lilla - szociális munkás
Szarka Alexandra – szociális munkás
Százné Orosz Krisztina – gyermekvédelmi szakértő
Szendreiné Szatmári Éva - szociális munkás, gyermekvédelmi szakember
Szilvási Léna – szociális szakember
Szoboszlai Katalin - szociális munkás, szociális munka oktató
Szűcs Tamás - szociális asszisztens
Talyigás Katalin - szociális munkás
Tánczos Éva – szociális munka oktató
Tolácziné Varga Zsuzsanna - szociálpolitikus, szociális munkás
Tóbiás László - szociális munka oktató
Tóth Réka Nóra - szociális munkás
Török Zsófia Sára - szociális munkás
Uray Gergely – szociális munkás
Vécsei Anita - szociális szakember
Vígh Katalin – szociális munkás
 
XV. kerületi Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
Alapszolgáltatási Központ Bácsalmás
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)
Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület (CSAGYI)
Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Európai Roma Jogok Központja Alapítvány (ERRC)
Gyerekesély Közhasznú Egyesület (GYERE)
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Humán Platform (HP)
Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola
Jó Pásztor Anyaotthon
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum
Kontúr Közhasznú Egyesület
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (MaCsGyOE)
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)- Szociális Országos Szakmai Tanács Elnökség
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
Magyar Szolidaritás Mozgalom
Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) elnöksége
Menedékház Alapítvány
Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (MOGYESZ)
Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD)
Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (SZÉRA)
Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete (SZMDSZ)
Szociális Szakmai Szövetség (3SZ)
Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ)
Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Utcáról Lakásba Egyesület
 
 

Támogass!

Kérünk, támogass minket, hogy minél több szervezetet tudjunk segíteni céljai elérésében! Adományoddal hozzájárulsz ahhoz, hogy kampányunkat mind szélesebb körben terjeszthessük. Minden forinttal több embert állíthatunk ügyeink mellé, minden forinttal közelebb kerülünk ahhoz, hogy fel tudjuk mutatni, meg tudjuk szervezni azt a kritikus tömeget, amivel közösen lépve célt érünk!

Miért?

Magánszemélyek, formális és informális csoportok ügyeinek segítésére hoztuk létre szervezetünket. Az oldalt a tagok és a kampányt aláírók támogatják, így maradunk függetlenek és szabadok. A munkánk folytatásához kérjük a támogatásodat. 

Segíts, hogy terjedjen aHang!

 

Mit tehetsz még?

Oszd meg az állásfoglalást barátaiddal és ismerőseiddel. Ha pedig szeretnél csatlakozni a közös gondolkozáshoz, párbeszédhez, tudásmegosztáshoz, akkor írj egy e-mailt a [email protected] címre!

Ha szeretnél szervezeteddel vagy szakemberként csatlakozni a kezdeményezőkhöz, szintén a [email protected] címre írj!

Alább pedig a petíció kezdeményezőiről olvashatsz: 

Kik vagyunk?

Szakmai felelősségünket érezve, tavaly nyár óta működtetünk egy önkéntes részvételen alapuló műhelyt, aminek szervezésében és munkájában állami, önkormányzati és civil szférából érkező, terepen dolgozó, érdekvédő és szociális munkát oktató szakemberek vesznek részt. A gyerekek anyagi okból történő kiemelésének gyakorlatával kapcsolatos szakmai problémákból kiindulva, számos olyan szociálpolitikai kérdésről gondolkodtunk, amelyek érintik a nehéz helyzetben élő családokkal végzett segítő munkát. A munkacsoport öt tagja fogalmazta meg és hozta nyilvánosságra az állásfoglalást.

Miért?

Az inárcsi tragédia megdöbbentette a szakmát és egyértelművé tette, hogy ez így nem mehet tovább! A gyász és együttérzés után közös cselekvésre van szükség. Szükség van a szociális segítő munka és a szakma megerősítésére, és szükség van a szélesebb szociálpolitikai és társadalompolitikai rendszerek megváltozására. Ehhez szakpolitikai döntések és változások kellenek, de ezeket a szakmának kell kiharcolnia, ahogy azok alapját, az elsődleges feladatokat is magának a szakmának kell megfogalmaznia.

Hogyan tovább?

Az állásfoglaláshoz az első 10 napban több mint 1000 ember csatlakozott, ezzel párhuzamosan folyamatosan bővül az állásfoglalást aláíró szervezetek és szakemberek sora is. A további csatlakozásokat és aláírásokat augusztus 31-ig várjuk. Az ezt követő menetrendnek most két pontját lehet megnevezni:

1) az állásfoglalás átadása a felelős döntéshozóknak

2) szeptember végén, október elején egy időben, de az ország három különböző pontján szakmai fórum szervezését kezdeményezzük két témában: szakpolitikai feladatok és a szociális munka értékeinek megőrzését garantáló működés kérdései. A menetrend további pontjai a fórumok eredményének függvényében alakulnak.

Hogyan tudsz csatlakozni? Szervezőket keresünk!

Természetesen nem gondoljuk, hogy mindezt egy öttagú csapat képes lenne koordinálni.

- Ha szeretnétek részt venni a fórum munkájában, vállalnátok szervezési feladatokat, akkor kérjük "szervező" tárggyal írjatok nekünk a [email protected] címre

- Ha szeretnétek, hogy aláírásotok szakemberként vagy szervezetként az állásfoglaláson is megjelenjen, akkor kérjük "csatlakozás" tárggyal írjatok nekünk a fenti címre

- Ha szeretnél segíteni az állásfoglalás terjesztésében, akkor arra kérünk, oszd meg az üzenőfaladon, releváns szakmai csoportokban, levelezőlistákon - mindenhol, ahol úgy érzed, hasznos lehet. Ezzel te is segítesz, hogy minél több emberhez eljusson az állásfoglalás!

Köszönjük mindazoknak, akik aláírásukkal kifejezték a támogatásukat. Hiszünk benne, hogy együtt sikerülhet változást elérnünk.

Az állásfoglalás írói: Kelemen Gábor, Szarka Alexandra, Százné Orosz Kriszta - terepen dolgozó szociális munkások. Darvas Ágnes, Tánczos Éva - szociális munka oktatók