7 084 a célként kitűzött 10 000 aláírásból

Tisztelt dr. Kásler Miklós!

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom munkaközösségének tagjai úgy érzik, eljött az ideje annak, amikor már nem hallgathatnak tovább, amikor cselekedni erkölcsi kötelességük.

Úgy gondoljuk, nem lehetünk kiszolgálói annak a NAT-nak, mely egyeztetés, érdemi vita nélkül, tartalmát és szerzőit a szakma előtt titokban tartva született. Ebben az országban a mi felelősségünk sem kisebb, mint a politikusoké.

Nem kívánunk végrehajtói lenni a politika és az ideológia által vezérelt oktatáspolitikának, amely még tovább ront a közoktatás helyzetén.

Mit gondolunk az új NAT-ról?

Gyerekellenes, …

- mert bár csökkenti az óraszámokat, de tovább növeli a tananyagot,

- mert nem vesz tudomást a megváltozott olvasási szokásokról, a diákok érdeklődéséről, a megváltozott világról,

- mert lexikális ismeretek sokaságát írja elő kompetenciafejlesztés helyett,

- mert nem vesz tudomást a munkaerőpiaci elvárásokról,

- mert nem vesz tudomást a különböző iskolatípusok sajátosságairól, az ott tanulók igényeiről, lehetetlenné teszi a differenciálást, tehetséggondozást és felzárkóztatást,

- mert elfogadhatatlan, hogy a diákok saját koruk és problémáik megjelenítésére nem látnak példát, nem találkoznak kortárs szövegekkel, hiszen ezek teljesen hiányoznak a NAT-ból. Ezzel elidegenítjük őket az olvasástól, az irodalom világától.

Tanárellenes, …

- mert szolgává alacsonyítja az önállóság és a választás lehetőségétől megfosztott kollégákat,

- mert önmagával való meghasonlásra készteti a kezdő pedagógust, illetve tanárszakos hallgatót, hiszen annak az ellenkezőjével szembesül, amire a tanárképzés során a modern pedagógiatudomány szakemberei felkészítették,

- mert önmagával való meghasonlásra készteti a gyakorló tanárt is, mivel rutinjának, tapasztalatainak mond ellent a szinte csak lexikai ismereteket elváró követelményrendszer,

- mert ez a tananyagmennyiség lehetetlenné teszi, hogy örömmel olvasó diákokat neveljen.

Nemzetellenes, …

- mert torzítja és leszűkíti a nemzeti kultúra fogalmát.

Felhívjuk az Nemzeti Pedagógus Kar vezetőit, hogy valóban képviseljék a tanárok és diákok érdekeit, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a most elfogadott NAT-ot visszavonják.

Minden felelősen gondolkodó kollégát arra kérünk, hogy bombázzuk tiltakozó levelekkel a minisztériumot. Valamint kérjük, hogy csatlakozzanak az Iskola a határon Facebook-csoporthoz.

Pécs, 2020. február 4.

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar munkaközösségének tagjai: Dr. Almásiné Balatinácz Éva, Andok Zita, Bacskay Beáta, Gilincsek Tímea, Kádár Edit, Radics Ágnes, Sonzogniné Papp Katinka, Valusek Andrea.

Kiegészítés a nyílt levélhez:

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium művészeti tárgyakat oktató tanárai kifogásolják az új NAT-ban ezen tantárgyak óraszámcsökkentését. Az óraszámok súlyos megnyirbálása gyerekellenes, hiszen rendkívül kevés idő jut így a képzőművészetek és a zene megismertetésére, megszerettetésére, kreatív személyiségek nevelésére. Ugyanakkor tanárellenes intézkedés is, hiszen a kollégák az alacsony óraszámok következtében arra kényszerülhetnek, hogy egyszerre több intézményben tanítsanak.  

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tantestületének egyetértő tagjai: Szlovák-Baris Katinka, Albóci Gabriella, Ódor Péter, Juhász László, Meiszterics Zoltánné, Molnár Eszter, Gergály Anikó, Lányi Vera, Hegyiné Király Krisztina, Kulcsár László, Lőrincz-Götzer Zsófia, Misnics Ildikó, Dombi Anna, Herner Mihály, Kiss Edit, Böhmné Nagy Hajnalka, Perger Attila, Pfeiffer Enikő, Huszár Nóra, Dlusztus Péter, Gyöngyiné Mester Henriette, Róna Géza, Bordán Bence egyetemi hallgató, Lehőcz Mária, Csóka Balázs.

Csatlakozó pedagógusok, tantestületek, iskolák 

A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium tantestületének alábbi tagjai a csatlakozni kívántak levelünkhöz aláíróként: Braun Mónika, Tóth Fanni (gyakornok), Probszt Réka, Varga Tamás, Venczellák András, Kovács Ágnes, Wellesz Andrea, Pappné Mádai Gabriella, Porkoláb Tamás, Gara Szabolcs, Laurent Fleuret, Simon Péter, Varga Rita, Lukics Gyöngyi, Tillmann Gábor, Szabados Péter, Vörös István, Odrobina Tamás,  Szolga Szilvia, Kóczián-Méder Lilla, Vatai Éva, Dr. Zalay Szabolcs, Istvánné Roll Eszter, Vásárhelyi Gábor, Kiss Zoltán, Várhalmi Andrea, Szerémy Katalin, Szander Anita, Zöldi Éva, Bárdi Judit, Lajos Lilla, Kiss Georgina, Béresné Timár Andrea.

A nyílt levélhez csatlakozik a Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium teljes tanári kara. 

Csatlakozik a Kispesti Pannónia Általános Iskola tanári karának többsége, 23 pedagógus. 

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tantestületének tanárai tiltakoznak a NAT kidolgozási módja, korszerűtlen tartalma és bevezetésének a tanév beosztását és az iskolák működését semmibe vevő ütemezése ellen: Baranyai Klára, Bárdi Berta, Bonyai Dorottya, Boskovitzné Csernyánszky Katalin, Böhm Eszter, Csernovszky Zoltán, Csimár Csaba, Csorbáné Bere Anikó Zsuzsanna, Dibusz Anikó, Dobóné dr. Tarai  Éva, dr. Borbélyné Vidra Ágnes, dr. Mezei Mónika, dr. Ökördi Péterné, Drahos Viktória, Edvi Adrienn, Fodor Zsófia, Földvári Júlia, Gál Györgyné, Horváth Zoltán, Juhászné Székely Judit, Károlyi Gergely, Kerek Roland, Kévés Rita, Kiszliné Kristofics Szilvia, Klein Anita, Kopcsik István, Kormos Mária, Kovács Márta, Kugyella Bernadett, László Tímea, Lendvai Dorottya, Mahler Attila, Meskó Krisztina, Pénzes Ágnes, Penyigei Erzsébet, Radványiné Kristóf Edit, Molnár Lídia, Sándor Erika, Siegler Gábor, Simon Anna, Szép Barbara, Terjéki Ildikó, Utassy Katalin, Virág Miklós.

A BGSZC. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziumának alábbi tanárai egy gyerek- és tanárbarátabb, a tanulás- és tanítás szabadságát biztosító 21. századi Nemzeti Alaptenterv érdekében csatlakoznak a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium új NAT ellen szóló tiltakozásához. A nyílt levélben megfogalmazott kritikával teljes mértékben egyetértenek: Pápai Júlia, Jordanoff Györgyi, Falusi Gabriella, Buzás Anita, Bujdosó Tímea, Ledvina Hajnalka, Simkó-Várnagy Judit, Törökné Porubszkí Ágnes, Hegybányai Ildikó, Pohl Ilona, Halácsy Katalin, Takács Tamás, Kisgergely Edit, Gombos Judit, Korondánné Sájer Zsuzsa, Bereczki Mária, Szabó Attila és további 5 fő név nélkül. 

A budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium tantestülete csatlakozik a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium új NAT elleni tiltakozásához. A nyílt levélben megfogalmazott kritikával teljes mértékben egyetértenek: Szabó Gyöngyi, Spieszné Somorjai Márta, Tóth Gyöngyi, Monok Csaba, Dr. Fazekas Györgyné, Kripner Mónika, Meyer Herta, Fekete Ferencné, Magyar Ibolya, Fodorné Láncz Éva, Gulyás Katalin, Vukovics Terézia, Balogh Ábel, Pappné Balla Katalin, Nagy Viktória, Karácsonyi Bettina, Both Péter, Simon Ildikó, Őri Annamária, Varga Orsolya, Szabó György, Kántor Tamás, Kertész-Szabó Anikó, Fehér András, Müller Márk, Bakosi Valéria, Dr. Nagy Szilvia, Békés Izabella, Mayer József, Lőrinczné Kormosói Ilona, Filáczné Pásztor Ildikó, Dernovics Gábor. 

Levél címzettje:

Üzend meg dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének, hogy elfogadhatatlan az új Nemzeti Alaptanterv!

Tisztelt (cc ),

Ezt az e-mailt -ként küldöd Nem te vagy? Kattints ide!

A címzettek látni fogják a következőket: név, E-mail cím.

Személyes adataidat biztonságosan kezeljük és nem adjuk át harmadik félnek. A gomb megnyomásával felhatalmazod az aHangot, hogy az általad megadott személyes adatokat kezelje. További információ: Adatvédelmi Nyilatkozat.

Segíts, hogy terjedjen aHang!

Aláírásodat mentettük, köszönjük!

Mit tehetsz még?

Legyünk együtt Hangosak és adjunk hírt ismerőseinknek is a kampányról!

Oszd meg a petíciót barátaiddal és ismerőseiddel. Köszönjük, ha e-mailben is értesíted őket, jusson el a hír minél több emberhez!