7 810 a célként kitűzött 10 000 aláírásból

Tisztelt dr. Kásler Miklós!

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom munkaközösségének tagjai úgy érzik, eljött az ideje annak, amikor már nem hallgathatnak tovább, amikor cselekedni erkölcsi kötelességük.

Úgy gondoljuk, nem lehetünk kiszolgálói annak a NAT-nak, mely egyeztetés, érdemi vita nélkül, tartalmát és szerzőit a szakma előtt titokban tartva született. Ebben az országban a mi felelősségünk sem kisebb, mint a politikusoké.

Nem kívánunk végrehajtói lenni a politika és az ideológia által vezérelt oktatáspolitikának, amely még tovább ront a közoktatás helyzetén.

Mit gondolunk az új NAT-ról?

Gyerekellenes, …

- mert bár csökkenti az óraszámokat, de tovább növeli a tananyagot,

- mert nem vesz tudomást a megváltozott olvasási szokásokról, a diákok érdeklődéséről, a megváltozott világról,

- mert lexikális ismeretek sokaságát írja elő kompetenciafejlesztés helyett,

- mert nem vesz tudomást a munkaerőpiaci elvárásokról,

- mert nem vesz tudomást a különböző iskolatípusok sajátosságairól, az ott tanulók igényeiről, lehetetlenné teszi a differenciálást, tehetséggondozást és felzárkóztatást,

- mert elfogadhatatlan, hogy a diákok saját koruk és problémáik megjelenítésére nem látnak példát, nem találkoznak kortárs szövegekkel, hiszen ezek teljesen hiányoznak a NAT-ból. Ezzel elidegenítjük őket az olvasástól, az irodalom világától.

Tanárellenes, …

- mert szolgává alacsonyítja az önállóság és a választás lehetőségétől megfosztott kollégákat,

- mert önmagával való meghasonlásra készteti a kezdő pedagógust, illetve tanárszakos hallgatót, hiszen annak az ellenkezőjével szembesül, amire a tanárképzés során a modern pedagógiatudomány szakemberei felkészítették,

- mert önmagával való meghasonlásra készteti a gyakorló tanárt is, mivel rutinjának, tapasztalatainak mond ellent a szinte csak lexikai ismereteket elváró követelményrendszer,

- mert ez a tananyagmennyiség lehetetlenné teszi, hogy örömmel olvasó diákokat neveljen.

Nemzetellenes, …

- mert torzítja és leszűkíti a nemzeti kultúra fogalmát.

Felhívjuk az Nemzeti Pedagógus Kar vezetőit, hogy valóban képviseljék a tanárok és diákok érdekeit, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a most elfogadott NAT-ot visszavonják.

Minden felelősen gondolkodó kollégát arra kérünk, hogy bombázzuk tiltakozó levelekkel a minisztériumot. Valamint kérjük, hogy csatlakozzanak az Iskola a határon Facebook-csoporthoz.

Pécs, 2020. február 4.

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar munkaközösségének tagjai: Dr. Almásiné Balatinácz Éva, Andok Zita, Bacskay Beáta, Gilincsek Tímea, Kádár Edit, Radics Ágnes, Sonzogniné Papp Katinka, Valusek Andrea.

Kiegészítés a nyílt levélhez:

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium művészeti tárgyakat oktató tanárai kifogásolják az új NAT-ban ezen tantárgyak óraszámcsökkentését. Az óraszámok súlyos megnyirbálása gyerekellenes, hiszen rendkívül kevés idő jut így a képzőművészetek és a zene megismertetésére, megszerettetésére, kreatív személyiségek nevelésére. Ugyanakkor tanárellenes intézkedés is, hiszen a kollégák az alacsony óraszámok következtében arra kényszerülhetnek, hogy egyszerre több intézményben tanítsanak.  

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tantestületének egyetértő tagjai: Szlovák-Baris Katinka, Albóci Gabriella, Ódor Péter, Juhász László, Meiszterics Zoltánné, Molnár Eszter, Gergály Anikó, Lányi Vera, Hegyiné Király Krisztina, Kulcsár László, Lőrincz-Götzer Zsófia, Misnics Ildikó, Dombi Anna, Herner Mihály, Kiss Edit, Böhmné Nagy Hajnalka, Perger Attila, Pfeiffer Enikő, Huszár Nóra, Dlusztus Péter, Gyöngyiné Mester Henriette, Róna Géza, Bordán Bence egyetemi hallgató, Lehőcz Mária, Csóka Balázs.

Az új Nemzeti alaptanterv ellen eddig 230-nél is több oktatási intézmény pedagógusai, dolgozói, valamint több mint 40 szakmai szervezet és szakember csatlakozott. A rendszeresen frissülő lista elérhető itt

Segíts, hogy terjedjen aHang!

Aláírásodat mentettük, köszönjük!

Mit tehetsz még?

Legyünk együtt Hangosak és adjunk hírt ismerőseinknek is a kampányról!

Oszd meg a petíciót barátaiddal és ismerőseiddel. Köszönjük, ha e-mailben is értesíted őket, jusson el a hír minél több emberhez!

Támogass!

Adományoddal hozzájárulsz ahhoz, hogy kampányunkat mind szélesebb körben terjeszthessük. Minden forinttal több embert állíthatunk az ügyünk mellé, minden forinttal közelebb kerülünk ahhoz, hogy fel tudjuk mutatni, meg tudjuk szervezni azt a kritikus tömeget, amivel közösen lépve célt érünk!

 

Miért?

Magánszemélyek, formális és informális csoportok ügyeinek segítésére hoztuk létre szervezetünket. Az oldalt a tagok és a kampányt aláírók támogatják, így maradunk függetlenek és szabadok. A munkánk folytatásához kérjük a támogatásodat.